Projekt blodbroder.nu

Denna webbsida är en del av ett projekt som har startats av Round Table 92 Umeå Björkstaden(RT92) (RT92 är en del av Round Table Sweden(RTS)).

Projektet, som döpts till blodbroder.nu, är RT92's bidrag till välgörenhetsverksamheten inom RTS, välgörenhet är en stor del av RTS verksamhet. Projektet går ut på att få ny blodgivare genom att utmana de övriga klubbarna inom RTS. Naturligtvis finns det redan många blodgivare bland våra bröder inom RTS, då ger projektet insikt i att "Många bäckar små...". För att se statistik och hur det går med våra mål se statistiken.

Mål

Ett av de konkreta målen är att under varje verksamhetsår ska det ha registrerats 100L donerat blod. Men vi registrerar även de eventuella donationerna till välgörande ändamål som görs vid donationstillfället.